Administració de finques

Administració de finquesAssessorament, Control, Tramitacions, Manteniment

L'administració de finques és una qüestió de confiança. Amb nosaltres trobarà un equip altament qualificat que el podrà assessorar en qualsevol problema o dubte que li pugui sorgir sobre la seva comunitat.

L'assessorarem amb molt de gust sobre qualsevol oferta per a l'administració de la seva Comunitat de Propietaris de manera gratuïta i sense compromís.

Els nostres serveis

01

Control de despeses

 • Elaboració del Pressupost Anual de Despeses
 • Realització del pressupost
 • Desviacions pressupostàries
 • Liquidació anual de despeses i ingressos
 • Comprovació dels pagaments
 • Comptabilització d'ingressos i impagats
 • Distribució de despeses i obtenció del saldo
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques (periòdiques i de caràcter excepcional) adquirides per la Comunitat
 • L'emissió i gestió de cobrament de rebuts
 • Els rebuts són enviats al banc a través d'internet.
 • Control d'impagats, amb seguiment telefònic i etc

02

Manteniment i conservació de finques

 • Disposem de mitjans tècnics i humans per al manteniment i conservació que pugui precisar la seva Comunitat
 • Sol·licitem pressupostos
 • Tramitem tots els informes tècnics que calguin

03

Juntes de propietaris

 • La confecció de les convocatòries de Juntes
 • Generals, ordinàries i extraordinàries
 • Redacció i enviament a tots els propietaris de les actes de les juntes i la seva transcripció al «Llibre d'Actes»

04

Assessorament jurídic i laboral

 • Contractem els serveis de lletrats especialitzats en la propietat horitzontal
 • Donem assessorament laboral per als empleats de la comunitat
 • Confecció i pagament de nòmines

05

Tramitació de sinistres

 • Comunicació i contacte amb la cia asseguradora
 • Seguiment continu fins a la resolució de la incidència

06

Sales de reunió per Juntes

 • Posem a disposició de les Comunitats la nostra sala de junte.